Podnikateľská misia do Indie — 5th India-Europe 29 Business Forum

Pri príležitosti konania 5. ročníka „India – Europe 29 Business Forum“ organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s MH SR a ZÚ Dillí v termíne 19.—22. novembera 2019 podnikateľskú misiu do Indie.
 
Cieľom účasti slovenských spoločností na podnikateľskej misii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a nadviazať obchodné kontakty s cieľom preskúmať možnosti exportu výrobkov do Indie. Účastníci  budú mať počas konania podnikateľského fóra možnosť B2B rokovaní s indickými partnermi.
 
Sektorové zameranie misie:

  • umelá inteligencia
  • IT technológie
  • farmaceutický priemysel
  • obnoviteľné zdroje energie 
  • „Smart cities“
  • iné

 
Predbežný program podujatia:

19.11.2019
Odlet do Indie v ranných hodinách
Prílet a ubytovanie v hoteli

20.11.2019
Účasť na podnikateľskom fóre
B2B a B2G rokovania

21.11.2019
Účasť na podnikateľskom fóre
B2B a B2G rokovania

22.11.2019
Odlet na Slovensko v popoludňajších hodinách

Preprava:
vládny špeciál
 
Ubytovanie:
Agentúra SARIO môže zabezpečiť rezervácie ubytovania pre všetkých účastníkov v spoločnom hoteli, prípadne poskytnúť alternatívne odporúčanie. Náklady na ubytovanie si hradí každý účastník samostatne.
 
Rokovací jazyk: anglický
 
Víza: 
Agentúra SARIO poskytne pokyny a asistenciu s procesom vybavovania víz. Vízový poplatok nie je zahrnutý v registračnom poplatku.
 
Registračný poplatok: 
150 EUR (registračný poplatok bude využitý na zabezpečenie logisticko-organizačných nákladov spojených s usporiadaním misie)
 
Kontaktné osoby:
Dominika Porubská, M: +421 907 335 411, E: porubska@sario.sk
Miriam Sabadošová, M: +421 910 828 301, E: sabadosova@sario.sk

REGISTRÁCIA
Ďakujeme za prejavený záujem, registrácia na podnikateľskú misu bola
14. októbra 2019 uzavretá.

Agentúra SARIO si vyhradzuje právo nepotvrdiť účasť registrovaným spoločnostiam v prípade prekročenia stanovených kapacít účastníkov na podnikateľskej misii. Registrovaní záujemcovia budú informovaní o rozhodnutí emailom po ukončení registrácie.