Podnikateľská misia do Indie počas podujatia 6th Smart Cities India 2020 Expo

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje v júli 2020 zorganizovať podnikateľskú misiu do New Delhi, Indie pri príležitosti podujatia 6th Smart Cities India 2020 Expo.
 
Cieľová skupina:

 • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja

Potenciálne sektory:

 • informačné a komunikačné technológie
 • smart cities
 • smart transport
 • zelené technológie
 • solárna energetika
 • voda a sanitácia
 • odpadové hospodárstvo

Hlavným cieľom misie je účasť na veľtrhu 6th Smart Cities India 2020 Expo. Od jeho vzniku v roku 2015 sa Smart Cities India Expo stalo najväčším veľtrhom a konferenciou na danú problematiku v oblasti Ázie. Súčasťou Smart Cities India 2020 Expo je viacero menších tematicky zameraných výstav, a to:

 • Clean India
 • Solar India
 • Water India
 • Transport India
 • Building India

Predbežný program:

5. 7. 2020 (nedeľa)
odlet z Viedne do New Delhi vo večerných hodinách
6. 7. 2020 (pondelok)
prílet do New Delhi v ranných hodinách
stretnutia s obchodnými komorami a ZÚ SR v New Delhi
7. 7. 2020 (utorok)
návšteva relevantných indických spoločností
8. 7. 2020 (streda)
účasť na Smart Cities India 2020 Expo
9. 7. 2020 (štvrtok)
účasť na Smart Cities India 2020 Expo
10. 7. 2020 (piatok)
odlet z New Delhi do Viedne v poobedných hodinách
10. 7. 2020 (piatok)
prílet do Viedne v podvečerných hodinách
 
V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:

 • zabezpečenie účasti na 6th Smart Cities India 2020 Expo, v rámci ktorého budú zabezpečené B2B rokovania s indickými spoločnosťami
 • 1x spiatočná letenka
 • preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • návšteva a rokovania s indickými spoločnosťami
 • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie

Podpora nezahŕňa:
pobytové náklady
iné náklady súvisiace s individuálnymi nadštandardnými požiadavkami
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť na tejto podnikateľskej misii, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami do 29. februára 2020.

​Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie: 7 MSP. Výber MSP na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO „Podpora internacionalizácie MSP“. V prípade naplnenia kapacity pred uplynutím registrácie si agentúra SARIO vyhradzuje právo na skoršie ukončenie registrácie.

Viac o podujatí sa môžete dozvedieť na oficiálnej stránke podujatia.