Podnikateľská misia do Iránu

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pozýva slovenské podnikateľské subjekty na podnikateľskú misiu do Iránu, ktorá sa uskutoční pri príležitosti zasadnutia Spoločného hospodárskeho výboru medzi Slovenskou republikou a Iránskou Islamskou republikou v dňoch 24. – 26. júna 2019 v Teheráne (Irán). Slovenskú delegáciu povedie štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vojtech Ferencz.

Cieľ podnikateľskej misie:  
predstavenie slovenských podnikateľov v teritóriu, prezentácia príležitostí pre vzájomný obchod a investície do konkrétnych projektov, nadviazanie spolupráce a sprostredkovať zúčastneným slovenským firmám možnosť viesť priame rokovania s potenciálnymi partnermi v Iráne.

Sektorové zameranie:

  • IKT
  • strojársky priemysel
  • energetika 
  • vodné hospodárstvo
  • petrochémia
  • ťažobný priemysel
  • dopravná infraštruktúra

Okrem odporúčaných odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej činnosti s cieľom rozvíjať svoje aktivity v Iráne.

Predbežný program misie:

  • 24. 6. 2019 – odlet do Teheránu vládnym špeciálom (konkrétny čas bude upresnený)
  • 25. 6. 2019 – podnikateľské fórum v Teheráne, B2B rokovania, networking
  • 26. 3. 2019 – individuálne B2B rokovania zúčastnených firiem, networking, odlet na Slovensko

Presný program je predmetom rokovaní a bude včas oznámený. 

Rokovací jazyk: anglický

Víza, doprava a ubytovanie:
K účasti na misii sú potrebné víza a cestovný pas s platnosťou min. 6 mesiacov od vstupu do krajiny. Víza sa za poplatok vydávajú na počkanie priamo v Iráne po prílete.
Predpokladá sa doprava celej delegácie vládnym špeciálom. Odlet je plánovaný na 24. 6. 2019 z Bratislavy. Čas odletu bude dodatočne spresnený. K misii sa môžu pripojiť podnikatelia prítomní v Iráne alebo cestujúci individuálne.
Ubytovanie si účastníci misie hradia individuálne. Agentúra SARIO na požiadanie prihlásených účastníkov misie zarezervuje ubytovanie, pre zjednodušenie skupinových presunov je výhodné ubytovanie v jednom hoteli. Konkrétne hotelové zariadenie bude oznámené dodatočne.

Účastnícky poplatok:
Za účasť na misii bude účastníkom účtovaný poplatok 120 € na pokrytie nákladov na presuny v teritóriu, pokrytie nákladov na organizáciu a organizačné zabezpečenie misie.

REGISTRÁCIA
V prípade Vášho záujmu o účasť na tejto misii sa zaregistrujte prostredníctvom on-line formuláru. Registrácia na misiu je otvorená do 13.5.2019 do 16:00 hod.

Spoluorganizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov misie s prihliadnutím na sektorové zameranie a profil účastníka, jeho doterajšie pôsobenie a potenciál v teritóriu a tiež právo na predčasné ukončenie registrácie v prípade naplnenia kapacity misie.

Kontaktné osoby SARIO:
Jozef Mader; jozef.mader@sario.sk, tel.:+421 910 828 328
Andrej Koleda; andrej.koleda@sario.sk , tel.:+421 910 828 342