Podnikateľská misia do Ivanova, Ruská federácia

Agentúra SARIO v rámci národného projektu ‘Podpora internacionalizácie MSP’, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná štruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ., organizuje v spolupráci s Centrom pre rozvoj podnikania a podporu exportu Ivanovskej oblasti v termíne 27.—31. júl 2020 podnikateľskú misiu do Ivanova, Ruská federácia.
 
Cieľová skupina:

 • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja

 
Cieľ misie: Posilnenie hospodárskej spolupráce a priamych podnikateľských kontaktov

Potenciálne sektory:

 • strojárstvo
 • spracovanie kovov
 • chemický priemysel
 • stavebný priemysel
 • odevný priemysel
 • spracovanie dreva
 • potravinárstvo

 
Vítaná je tiež účasť spoločností z iných sektorov so záujmom o rozvoj obchodných vzťahov s firmami Ivanovskej oblasti.

Zoznam výrobcov Ivanovskej oblasti je dostupný ku stiahnutiu (v angličtine a ruštine) na nasledujúcom odkaze.

Ivanovská oblasť je administratívno-teritoriálnym subjektom európskej
časti Ruskej federácie patriacim do Centrálneho federálneho okruhu RF.
Na ploche 21 436 km² regiónu žije približne 1 014 000 obyvateľov, z ktorých viac než 80% predstavuje mestské obyvateľstvo.

Základ ekonomiky Ivanovskej oblasti tvorí priemyselná výroba s dominantným postavením textilného a odevného priemyslu. Významný vklad do ekonomiky regiónu vnáša taktiež potravinárska výroba, kovovýroba, výroba dopravných prostriedkov a strojov.

Vďaka ekonomickým opatreniam prijatým v posledných rokoch sa Ivanovská oblasť umiestnila v prvej dvadsiatke regiónov RF v rámci Národného ratingu stavu investičnej klímy a v prvej tridsiatke najlepších regiónov z pohľadu podnikania a rastu investičnej príťažlivosti.

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO a Centra
pre rozvoj podnikania a podporu exportu Ivanovskej oblasti zabezpečené:

 • organizácia B2B stretnutí s relevantnými ruskými obchodnými partnermi
 • konferenčné priestory spolu s technickými vybavením počas trvania B2B stretnutí
 • preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • návšteva relevantných ruských spoločností
 • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
 • zabezpečenie spiatočnej letenky a ubytovania pre jednu osobu pre každú zúčastnenú slovenskú spoločnosť (podmienkou je registrácia spoločnosti spadajúcej do kategórie MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja)

Podpora nezahŕňa:

 • víza
 • iné náklady súvisiace s individuálnymi nadštandardnými požiadavkami účastníkov

 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť na tejto podnikateľskej misii, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými
náležitosťami a prílohami do 27. apríla 2020.


 
Maximálny počet účastníkov podnikateľskej misie: 5 MSP. Výber MSP na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO ‘Podpora internacionalizácie MSP’ ako aj pravidlám Centra pre rozvoj podnikania a podporu exportu Ivanovskej oblasti. V prípade naplnenia kapacity pred uplynutím registrácie si agentúra SARIO vyhradzuje právo
na skoršie ukončenie registrácie.