Podnikateľská misia do Izraelu

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
v spolupráci s Úradom vlády SR, Ministerstvom zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR a Veľvyslanectvom SR v Tel Avive
Vás pozývajú na podnikateľskú misiu do Izraelu pri príležitosti návštevy podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu P. Pellegriniho.

Hlavným cieľom misie je účasť na konferencii CyberTech 2017,
jednej z najväčších konferencií zameraných na technológie a riešenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá sa koná v Tel Avive
v termíne 30. 1—1. 2. 2017.

SEKTOROVÉ ZAMERANIE

  • informačné a komunikačné technológie (ICT)
  • kybernetická bezpečnosť

 
CIEĽ MISIE
je posilnenie hospodárskej spolupráce medzi Slovenskom a Izraelom v oblasti IT, predstavenie slovenských spoločností, hľadanie nových obchodných príležitostí a nadviazanie spolupráce a rokovania s partnerskými firmami v Izraeli.
 
Úrad podpredsedu vlády a spoluorganizátori misie si vyhradzujú právo
na výber zo záujemcov o účasť v misii vzhľadom na limitované kapacity.
 
Program podujatia, ako aj ostatné dôležité náležitosti súvisiace s organizáciou podnikateľskej misie budú priebežne aktualizované na stránke podujatia a záujemcov o účasť o nich budeme pravidelne informovať.
 
Rokovací jazyk: angličtina

Doprava: vládnym špeciálom z Bratislavy (bude spresnené)
 
Ubytovanie: individuálne, bude spresnená možnosť spoločnej rezervácie
 
Viac informácií o konferencii nájdete na stránke cybertechisrael.com
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii do Izraelu vyplňte  registračný formulár najneskôr do 11. januára 2017.