Podnikateľská misia do Mexika

Registrácia je ukončená, ďakujeme za záujem!

Agentúra SARIO pozýva podnikateľov na misiu do Mexika,
ktorá sa uskutoční pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta SR
Andreja Kisku v dňoch 21. – 24. novembra 2017.

CIEĽ
Nadviazanie a rozvoj obchodných a investičných partnerstiev, účasť na podnikateľských fórach.

SEKTOROVÉ ZAMERANIE

 • energetika, energetické strojárstvo, obnoviteľné zdroje energií
 • automobilový priemysel a súvisiace podsektory
 • inovácie a high-tech
 • sú vítané návrhy podnikateľov na ďalšie perspektívne sektory (vodné hospodárstvo, IKT a pod.)

PROGRAM
(bude včas upresnený)

 • 20. 11. 2017 – odlet do Mexika
 • 21- 24. 11. 2017 – podnikateľské fóra v mestách Mexiko a Monterrey, individuálne B2B rokovania, networking
 • 24. 11. 2017 – odlet na Slovensko

Rokovací jazyk: anglický/španielsky

Víza, doprava a ubytovanie:
K účasti na misii sú potrebné víza a cestovný pas s platnosťou min. 6 mesiacov po návrate z krajiny. Po príchode do Mexika sa vyplňuje registračný formulár mexického migračného úradu, ktorý návštevník odovzdáva pri odchode z krajiny. Pre občanov SR do 180 dní pobytu platí bezvízový styk.

Doprava do Mexika bude vládnym špeciálom. Odlet je plánovaný na 20.11. 2017 z Bratislavy. Čas odletu bude dodatočne spresnený. K misii sa môžu pripojiť aj slovenskí podnikatelia prítomní v Mexiku alebo cestujúci individuálne.

Ubytovanie si účastníci misie hradia individuálne. Agentúra SARIO poskytne asistenciu pri rezervácií ubytovania. Pre zjednodušenie skupinových presunov bude zarezervovaný autobus.

Účastnícky poplatok:
Účastníkom bude účtovaný poplatok 250 €. Prostriedky budú použité na presuny v teritóriu, pokrytie nákladov na organizáciu jednotlivých fór, prípadné náklady spojené s občerstvením počas letov alebo na biznis fórach a ďalšie náklady spojené so spoločným programom podnikateľskej delegácie.

Potvrdeným účastníkom bude vystavená zálohová faktúra pred odletom
na misiu. Reálne náklady na misiu budú zúčtované po skončení misie, rozúčtované jednotlivým účastníkom s vrátením preplatku alebo fakturáciou nedoplatku.

Spoluorganizátori:

 • Kancelária prezidenta SR
 • SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Zastupiteľský úrad SR v Mexiku

Spoluorganizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov misie s prihliadnutím na sektorové zameranie a profil účastníka, jeho doterajšie pôsobenie a potenciál v teritóriu.

KONTAKT