Podnikateľská misia do miest Šanghaj a Hanghzou, Čína

Vážený obchodný partner,

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si Vás dovoľuje informovať o podnikateľskej misii, ktorú organizuje  Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Generálnym konzulátom Slovenskej republiky v Šanghaji. Misie sa zúčastnia najvyšší predstavitelia Žilinského samosprávneho kraja a uskutoční sa v termíne 28. 5. – 4. 6. 2017. Cieľom návštevy sú mestá Šanghaj a Hangzhou, hlavné mesto provincie Zhejiang, s ktorým má Žilinský kraj podpísanú Dohodu o spolupráci. Delegáciu by mali tvoriť spoločnosti so sídlom na území Žilinského kraja alebo s obchodnými a investičnými aktivitami v ŽSK a majú záujem o rozšírenie svojich exportných teritórií, resp. o hľadanie investičných partnerov. Súčasťou bohatého programu je účasť na dvoch biznis fórach s možnosťou B2B rokovaní, ako i návšteva vytypovaných ekonomických zón a podnikov.

Bližšie informácie týkajúce sa organizačno-technického zabezpečenia účasti na obchodnej misii, ako i vyčíslenia predbežných nákladov, poskytnú organizátori.

Kontakt:

Peter Polák, peter.polak@zilinskazupa.sk,tel: +421 41 50 32 319

Lucia Lašová, lucia.lasova@zilinskazupa.sk, tel.: +421 41 50 32 321