Podnikateľská misia do Petrohradu pri príležitosti Dní priemyslu a inovácií

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje v novembri 2020 zorganizovať podnikateľskú misiu do Petrohradu, Ruská federácia.
 
Cieľová skupina:

 • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja

Cieľ misie: Posilnenie hospodárskej spolupráce a priamych podnikateľských kontaktov

Potenciálne sektory:

 • Kovoobrábanie
 • Strojárstvo
 • Chemický priemysel
 • Priemysel 4.0
 • Smart cities
 • Inovačné technológie

Vítaná je tiež účasť spoločností z iných sektorov so záujmom o predmetné teritórium.
 
Petrohrad, ktorý Rusi často označujú aj za svoje „severné hlavné mesto“, patrí medzi najväčšie ekonomické, vedecké a kultúrne centrá krajiny. Svojou úrovňou ekonomického rozvoja mu prináleží  druhá priečka (hneď po Moskve) spomedzi všetkých miest Ruskej federácie. Unikátne geografické rozpoloženie Petrohradu (z jednej strany najrozvinutejšie regióny RF a z druhej strany krajiny EÚ) mestu umožnilo stať sa centrom ruskej a medzinárodnej logistiky. V ekonomike Petrohradu dominuje priemyselná výroba, konkrétne ťažké a energetické strojárstvo. Na ekonomike mesta sa spolupodieľa hutníctvo, výroba strojov, farmaceutický, potravinársky a ľahký priemysel.

Podrobná ekonomická informácia o Petrohrade je dostupná ku stiahnutiu tu.

Dni priemyslu a inovácií sú každoročným podujatím zameraným prioritne na inovačné technológie a spracovanie kovov a predstavujú atraktívnu B2B platformu pre spoločnosti aktívne v týchto odvetviach. V roku 2019 sa na podujatí zúčastnilo viac než 8000 odborníkov zo 40 regiónov Ruskej federácie a 17 krajín sveta. Dni priemyslu a inovácií pozostávajú taktiež z výstavnej časti, v rámci ktorej sa v minulom roku predstavilo viac než 150 spoločností z takých sfér, ako strojárstvo, spravovanie kovov, výroba obrábacích strojov, automatizácia a inovácie.
Pre účastníkov bude pripravený atraktívny program pozostávajúci z B2B rokovaní s ruskými obchodnými partnermi, sprievodný doplnkový program vrátane návštev podnikov Petrohradu a Leningradskej oblasti, ako aj návšteva Dní priemyslu a inovácií v Petrohrade (zahŕňajúce podujatia: Petrohradské medzinárodné inovačné fórum, fórum Ruský priemyselník a výstavy Ochrana pred koróziou a Zváranie.

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:

 • organizácia B2B stretnutí s relevantnými ruskými obchodnými partnermi
 • konferenčné priestory spolu s technickými vybavením  počas trvania B2B stretnutí
 • preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • návšteva relevantných ruských spoločností
 • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
 • zabezpečenie a úhrada vstupných poplatkov na Dni priemyslu a inovácií pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja.

Podpora nezahŕňa:

 • pobytové náklady
 • transfer do teritória
 • víza (bezplatné víza do Petrohradu a Leningradskej oblasti je možné vybaviť si online tu)
 • iné náklady súvisiace s individuálnymi nadštandardnými požiadavkami

 
FORMULÁR PREDBEŽNÉHO ZÁUJMU

V prípade Vášho záujmu o účasť na tejto podnikateľskej misii, Vás prosíme vyplniť predbežnú registráciu. Táto registrácia je nezáväzná, slúži predovšetkým na zistenie predbežného záujmu o uvedené podujatie. O možnosti oficiálnej registrácie/spustení oficiálnej registrácie na podnikateľskú misiu Vás budeme informovať.