Podnikateľská misia do Ruskej federácie pri príležitosti 18. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou v Moskve

Vážení podnikatelia,

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si Vás dovoľuje informovať, že v dňoch 27.- 28. marca 2017 sa v Moskve uskutoční 18. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou  republikou a Ruskou Federáciou (ďalej 18. MVK).

Program podujatia ako aj ostatné dôležité náležitosti súvisiace s organizáciou podnikateľskej misie (vrátane definitívneho potvrdenia termínu konania MVK), budú priebežne aktualizované a zverejnené na tejto stránke.

Agentúra SARIO v spolupráci so SLOVENSKO-RUSKOU podnikateľskou radou (SRPR) zároveň organizuje v rámci 18. MVK Slovensko-Ruské podnikateľské fórum.

V prípade Vášho záujmu o účasť na tomto podujatí Vás prosíme vyplniť priložený registračný formulár a pošlite na: Martina Babejová, SARIO (martina.babejova@sario.sk)

Registračný formulár na stiahnutie:  registracny-formular_final