PODNIKATEĽSKÁ MISIA DO STREDNEJ AFRIKY (Kamerun a Ghana), 29. apríl 2019

V dňoch 29.apríla – 03.mája 2019 sa uskutoční pracovná návšteva štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR L. Parízka v krajinách Kamerun a Ghana, spojená s podnikateľskou misiou. Partnerom pri zabezpečovaní podnikateľskej misie je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).
Cieľom účasti slovenských spoločností je  možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť na obchodnom fóre/seminári v danej krajine, nadviazať obchodné kontakty a preskúmať možnosti exportu výrobkov do týchto teritórií.
Pracovná cesta sa bude realizovať komerčnými linkami.
V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii prosíme o prihlásenie na emailovej adrese:  jakub.javurek@mzv.sk

 

Bližšie informácie na tomto linku.