Podnikateľská misia do Tatárskej republiky, Ruská federácia

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne október 2019 podnikateľskú misiu do Kazane a Naberežnych Čelnov, Ruská federácia.

O hlavnom meste republiky Tatarstan — Kazani, sa hovorí aj ako o
3. hlavnom meste Ruskej federácie. Jedná sa o jedno z najvýznamnejších hospodárskych, politických a náučných centier RF. V ratingoch podnikateľského prostredia mesto pravidelne obsadzuje popredné priečky, takisto je Kazaň hodnotená ako jedno z najvhodnejších miest pre zamestnanie v rámci RF.

Priemysel je v Kazani zastúpený, okrem iného, strojárstvom, chemickým
a petrochemickým priemyslom, ako aj ľahkým priemyslom, vrátane potravinárstva. Kazaň už viac než 15 rokov prechádza obdobím populačného rastu (od roku 2002 sa počet obyvateľov mesta zvýšil takmer o 150 000)
a mesto je jedným z lídrov v oblasti výstavby. Kazaň, v ktorej sa stretáva kultúra východu a západu, a ktorá nedávno oslávila tisícročie svojho vzniku, patrí taktiež k najatraktívnejším mestám RF z pohľadu turizmu.
 
Druhé najväčšie mesto republiky Tatarstan — Naberežnyje Čelny, vzdialené od Kazane približne 200 kilometrov je významným priemyselným centrom regiónu, ktorého vedúcimi sférami sú: strojárstvo (primárne automobilový priemysel), elektroenergetika, stavebný priemysel a potravinársky priemysel. Dominantným podnikom mesta Naberežnyje Čelny je Kamský automobilový závod KamAZ, ktorý pokrýva takmer tri štvrtiny objemu priemyselnej produkcie mesta.

Predbežný program podnikateľskej misie:
 

 • 21. október — prílet do Naberežnych Čelnov v nočných hodinách
 • 22. október — B2B rokovania so spoločnosťami Naberežnych Čelnov, návštevy lokálnych závodov
 • 23. október — návštevy lokálnych závodov, popoludní transfer autobusom do Kazane
 • 24. október — B2B rokovania so spoločnosťami Kazane, popoludní voľný program (možnosť návštevy výstavy gastronómie a hoteliérstva Horeca Kazan)
 • 25. október — odlet z Kazane v poludňajších hodinách

Cieľová skupina: 

 • slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja

Sektorové zameranie podnikateľskej misie:

 • strojárstvo
 • automobilový priemysel
 • elektrotechnika
 • chemický priemysel
 • petrochemický priemysel
 • energetika
 • stavebný priemysel
 • priemysel 4.0
 • automatizácia
 • inovácie
 • informačné technológie
 • obnoviteľné zdroje energie
 • potravinársky priemysel

Cieľom účasti slovenských spoločností na podnikateľskej misii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a nadviazať obchodné kontakty so zahraničnými partnermi za účelom uzatvorenia obchodných kontraktov.
Pre účastníkov bude pripravený atraktívny program pozostávajúci z B2B rokovaní s ruskými obchodnými partnermi, sprievodný doplnkový program a návštevy podnikov Naberežnych Čelnov.

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:

 • organizácia B2B stretnutí s relevantnými ruskými partnermi
 • návšteva ruských spoločností
 • konferenčné priestory spolu s technickým vybavením a občerstvením počas trvania B2B stretnutí
 • preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie

 
Podpora nezahŕňa:

 • pobytové náklady
 • letenky
 • víza do RF
 • iné náklady súvisiace s individuálnymi nadštandardnými požiadavkami

 
Užitočné odkazy:

Dovoľujeme si upozorniť, že predmetné zoznamy nie sú vyčerpávajúce a slúžia výlučne na ilustráciu podnikateľského spektra Kazane
a Naberežnych Čelnov. 

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť na tejto podnikateľskej misii, prosím,
vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami do 31. augusta 2019.
 
Maximálny počet podnikateľských subjektov/účastníkov misie: 8