Podnikateľská misia z Permského kraja v Slovenskej republike

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 19.—20. marca 2019 biznis fórum pri príležitosti návštevy podnikateľskej delegácie z Permského kraja (Ruská federácia)
na Slovensku.

V rámci fóra budú mať slovenské spoločnosti možnosť dozvedieť sa
o možnostiach obchodnej spolupráce s podnikateľskými subjektmi
z Permského kraja, viesť B2B rokovania s permskými spoločnosťami
a taktiež budú mať príležitosť prijať predstaviteľov ruských spoločností
vo svojich podnikoch.
 
Predbežný termín realizácie podujatia: 19.—20. marec 2019
 
Predpokladané sektorové zameranie:
 

 • priemysel 4.0
 • inovácie
 • fotonika
 • strojárstvo
 • elektrické autobusy
 • ropný a plynový priemysel
 • chemický priemysel
 • poľnohospodárstvo
 • potravinársky priemysel
 • medicína
 • informačné technológie

Okrem uvedených odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej činnosti, ktoré majú záujem o rozvoj svojich aktivít v spolupráci s permskými spoločnosťami.

REGISTRÁCIA 
V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa predmetného podujatia, Vás prosíme vyplniť predbežnú registráciu. Táto registrácia je nezáväzná, slúži len na zistenie predbežného záujmu o uvedené podujatie. O možnosti záväznej registrácie/spustení záväznej registrácie na podujatie Vás budeme informovať.