Poľnohospodárstvo pre 21. storočie – Prezentácia slovenských inovatívnych poľnohospodárskych technológií v Moldavsku

Vážení podnikatelia,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti prezentáciu slovenských inovatívnych poľnohospodárskych technológií v Moldavsku, ktorá sa uskutoční 17. októbra 2017 v Kišiňove a je určená pre slovenské firmy pôsobiace v oblasti poľnohospodárstva, s dôrazom na inovatívne technológie a organické poľnohospodárstvo. Termín je zvolený tak, aby mohli slovenské firmy využiť možnosť účasti na veľtrhoch Farmer a Moldagrotech, ktoré začínajú 18. októbra 2017 sú najvýznamnejšími akciami tohto typu v Moldavsku.

Podujatia sa zúčastnia potenciálni moldavskí partneri zo súkromného sektora, ako aj zástupcovia Ministerstva poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu Moldavskej republiky,  agentúr pôsobiacich v oblasti poľnohospodárstva a regionálneho rozvoja, ako aj medzinárodní partneri implementujúci projekty v tejto oblasti.

Účasť na podujatí je bezplatná. Prezentujúce firmy si hradia náklady na dopravu do Moldavska a ubytovanie z vlastných zdrojov.

INFORMÁCIE O PODUJATÍ

V prvý deň podujatia sa uskutoční konferencia, na ktorej bude prezentovaná aktuálna situácia v oblasti moldavského poľnohospodárstva s dôrazom na potenciál organického poľnohospodárstva. Slovenské firmy budú prezentovať svoje technologické riešenia a skúsenosti. Priestor dostanú aj medzinárodní partneri realizujúci v Moldavsku projekty v oblasti organického poľnohospodárstva.

Na druhý deň  začínajú najvýznamnejší moldavské veľtrhy venované poľnohospodárstvu Farmer a Moldagrotech (18. – 21. 10. 2017), ktoré sú výbornou príležitosťou na prezentáciu slovenských firiem a ich produktov, ako aj na získanie obchodných kontaktov.

(Viac informácií o veľtrhoch nájdete nižšie.)

Pozvánka: kisinov-ped-agro-pozvanka-2017-1

 

REGISTRÁCIA:

Peter Tomášek, Rozvojový diplomat

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kišiňove

+373 22 200 252  / peter.tomasek@mzv.sk