Project Lebanon 2019, Libanon

Medzinárodná obchodná výstava venovaná stavebným i konštrukčným materiálom a zariadeniam, ale aj environmentálnym technológiám.

 

Viac info na: www.tradeindia.com/TradeShows/10899/Project-Lebanon.html