Veľtrh a workshop v cestovnom ruchu RDA Kolín 2015

Na významnom turistickom veľtrhu/workshope, pôvodne určenom výhradne pre  autobusových skupinových dopravcov, si dnes nájde adekvátnu cieľovú skupinu každý zástupca ktoréhokoľvek  segmentu cestovného ruchu (podmienkou je registrované členstvo v RDA).

Hoteliér, producent komplexných ponukových balíkov, rovnako aj regionálna turistická organizácia, dopravca, nákupca predajca tu nájdu vhodnú príležitosť pre rozmanité ponuky na obchodné stretnutia. Podľa štatistík ide o najvýznamnejší veľtrh skupinového cestovného ruchu v Nemecku na ktorý vyslali svetové spoločnosti takmer 3000 svojich nákupcov. Portfólio je tvorené z vyše 1000 vystavovateľov ktorí prezentovali viac ako 60 cieľových krajín a prezentovali sa službami  spadajúcimi do viac ako 70. odvetví turizmu.

Odporúčané dopytové zameranie: Liečebné pobyty, mestá, kultúra, letný turizmus
Webstránka: http://www.rdaworkshop.de/