SARIO na zasadnutí Medzivládnej komisie v Ruskej federácii

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si Vás dovoľuje informovať, že v dňoch 26.- 27. septembra 2019 sa v meste Soči, RF 
uskutoční 20. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou.

Predsedom slovenskej časti komisie a zároveň aj hlavou slovenskej delegácie bude minister hospodárstva Slovenskej republiky Peter Žiga a predsedom ruskej časti komisie bude minister priemyslu a obchodu Ruskej federácie Denis Manturov.
Záujemcovia o účasť na 20. zasadnutí Medzivládnej komisie majú možnosť zapojiť sa do jeho programu aktívnou účasťou v pracovných skupinách s možnosťou pozvať ruských partnerov na individuálne B2B rokovania.  Celý program zasadnutia sa bude konať v priestoroch hotela Sanatorij Rus.

Cieľom rokovaní pracovných skupín je posilnenie hospodárskej spolupráce, hľadanie nových obchodných príležitostí pre zúčastnené firmy a nadviazanie užšej spolupráce s ruskými  partnermi v oblastiach energetiky, vrátane jadrovej energetiky, priemyslu, dopravy, poľnohospodárstva, kultúry, finančnej a bankovej sféry, vojensko-technickej spolupráce, vedy, vzdelávania a techniky a štandardizácie, metrológie a skúšobníctva.

Preprava a ubytovanie 
Prepravu do Soči a ubytovanie v hoteli si zabezpečuje každý účastník samostatne. Agentúra SARIO odporučí konkrétne lety a hotel.

Víza 
Vstup do Ruskej federácie, ako aj opustenie územia a tranzit cez Ruskú federáciu, je možný iba s platným cestovným pasom a platnými vízami. Agentúra SARIO požiada Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Bratislave o vydanie víz pre registrovaných účastníkov spoločne, po dodaní všetkých potrebných náležitostí.
 
Program
25.9.2019 prílet do Soči
26.9.2019 zasadnutie pracovných skupín
27.9.2019 plenárne zasadnutie, následne individuálne odlety

Rokovací jazyk
Ruský

Kontakt: 
Andrej Koleda, E: koleda@sario.sk, T: +421 910 828 342
Natália Barinková, E: barinkova@sario.sk, T:+421 910 828 311