Seminár – UK: Váš obchodný partner

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pozýva slovenských podnikateľov na seminár o možnostiach obchodovania a vstupu na trh Veľkej Británie. Seminár bude prebiehať v priestoroch agentúry SARIO v stredu 29. januára 2020.  

Seminár prinesie základné informácie o aktuálnom stave v krajine, možnostiach etablovania sa na trhu a priblíži alternatívne spôsoby prepravy tovarov z krajín EÚ.
 
Sektor: výrobné spoločnosti, spoločnosti z oblasti služieb, prepravné a logistické spoločnosti
 
Agentúra SARIO si vyhradzuje právo na zamietnutie účasti na seminári v prípade naplnenie kapacít najneskôr do piatka 24.01.2020.
 
Program:
09:30 – 10:00              Registrácia
10:00 – 10:15               Otvorenie seminára a privítanie účastníkov
10:15 – 12:00                Prezentácie jednotlivých prednášajúcich
12:00 – 12:30               Diskusia a ukončenie podujatia 

Program bude priebežne aktualizovaný.

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť na seminári vyplňte online registračný formulár najneskôr do 22. januára 2020.

Kontaktné osoby:
Miriam Sabadošová, M: +421 910 828 301, E: sabadosova@sario.sk
Dominika Porubská, M: +421 907 335 411, E: porubska@sario.sk