Slovak Space Tech Day 2

16. júna 2020 sa v Bratislave uskutoční už druhý ročník podujatia Slovak Space Tech Day zameraného na prezentáciu slovenského potenciálu a vytváranie medzinárodných partnerstiev v rámci vesmírneho sektora.

Nosnou témou ročníka s podtitulom „Emerging Space “ sú aktuálne trendy vo vesmírnom sektore s dôrazom na nové krajiny, aktérov a aktivity.
Podujatie nadväzuje na úspešný prvý ročník zorganizovaný v júli 2019 v Košiciach, na ktorom sa stretli desiatky predstaviteľov firiem a výskumno-vývojových inštitúcií pôsobiacich vo vesmírnom sektore. 

Aj tento rok bude súčasťou programu:

  • konferencia pokrývajúca najrôznejšie témy oblasť vesmírnych technológií,
  • prezentácie perspektívnych slovenských firiem,  
  • a samozrejme B2B platforma s účasťou zahraničných spoločností.

Mená partnerov ako aj domácich a zahraničných vystupujúcich budeme zverejňovať v priebehu nasledujúcich mesiacov.

O svojom záujme zúčastniť sa nás môžete informovať vyplnením Dotazníka predbežného záujmu

Pre viac informácií ohľadom organizácie aj témy podujatia kontatujte: Michal Brichta, micha.brichta@sario.sk, tímlíder pre Diverzifikačné služby SARIO.