Slovensko – bieloruské podnikateľské fórum

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si Vás dovoľuje informovať, že v dňoch 27. — 28. apríla 2017 sa uskutoční oficiálna návšteva premiéra Bieloruskej republiky p. Andreja Kobjakova na Slovensku.

Ako súčasť oficiálnej návštevy organizuje agentúra SARIO vo svojich priestoroch 27. apríla 2017 v poobedňajších hodinách podnikateľské fórum zamerané na prezentáciu a bilaterálne rokovania medzi slovenskými a bieloruskými podnikateľskými subjektmi s cieľom posilnenia hospodárskej spolupráce, hľadania nových obchodných príležitostí pre zúčastnené firmy a nadviazania užšej spolupráce s bieloruskými partnermi v rôznych oblastiach hospodárstva.

Detailný program podujatia, zoznam bieloruských spoločností, ako aj ostatné dôležité náležitosti súvisiace s podnikateľským fórom budú priebežne aktualizované na stránke podujatia.

V prípade záujmu o účasť na Slovensko – bieloruskom podnikateľskom fóre vyplňte online registračný formulár najneskôr do 20. apríla 2017 do 15:00 hod.