Slovensko–indické podnikateľské fórum

Vážení podnikatelia,

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pripravuje 9. Zasadnutie zmiešanej komisie medzi Slovenskom a Indiou dňa 21. apríla 2017, v Bratislave, v Hoteli Bôrik.
Súčasťou komisie bude aj podnikateľské fórum zamerané na bilaterálne rokovania medzi slovenskými a indickými podnikateľskými subjektmi z rôznych odvetví hospodárstva.
PREČO INDIA?
India momentálne patrí medzi najrýchlejšie rastúce ekonomiky vo svete, ktorá svojimi kapacitami a možnosťami konkuruje svojmu severnému susedovi Číne. Demografická výhoda dáva Indii potenciál najväčšieho svetového spotrebiteľského trhu s 250 miliónovou strednou vrstvou, ktorá má potenciál zvyšovania v najbližšom období. Z pohľadu Slovenska, predstavuje indický trh príležitosť na obchodnú spoluprácu najmä v obrannom priemysle, energetike, infraštruktúre, automobilovom a železničnom priemysle, v poľnohospodárstve a potravinárstve, IKT, environmentálnych technológiách a obnoviteľných zdrojoch energie, vodnom a odpadovom hospodárstve. Okrem vyššie uvedených odvetví a sektorov je na podujatí vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej činnosti s cieľom rozvíjať svoje aktivity na indickom trhu. Detailný program podujatia, ako aj ostatné dôležité náležitosti súvisiace s podnikateľským fórom budú priebežne aktualizované na stránke podujatia.

Termín prihlásenia: 7. apríla 2017
Sledujte stránku podujatia, program bude priebežne aktualizovaný!

KONTAKT