Supplier’s day 2017, Novi Sad, Srbsko

Vážení podnikatelia,

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Vás pozýva na Supplier’s day 2017, ktorý sa uskutoční v Novom Sade, R.Srbsko. Toto podujatie organizuje Vojvodina Development Agency (Razvojna Agencija Vojvodine – RAV). Cieľom podujatia je zhromaždiť domáce, zahraničné podniky, ktoré majú svoje pôsobisko vo Vojvodine, rovnako aj zahraničné spoločnosti zo sektorov: poľnohospodárstvo, automobilový priemysel, ICT, spracovanie gumy a plastov, textilný priemysel ako aj priemysel na obrábanie kovov.

Cieľom podujatia je nadviazanie kontaktov a spolupráce medzi domácimi a zahraničnými spoločnosťami a podporiť rozvoj domáceho exportného potenciálu.

Dátum: 15.11.2017

Miesto konania: Master centar Novi Sad, http://www.sajam.net/sr/kongresni-centar#

Poplatky: podujatie je bezplatné

Podujatie bude rozdelené do dvoch častí: prezentácie domácich spoločností a B2B rokovania.

Všetky informácie o podujatí, program, agendu a účastníkov môžete nájsť na stránke: www.rav.org.rs

Deadline na prihlasovovanie je 27.10.2017. Registračný formulár je nájdete tu:

vojvodina-development-agency-registration-form

Kontakt: Ana Muskinja, FDI Advisor, Investment Department, Mobile: +381 63 656 410, ana.muskinja@rav.org.rs