TRANSRAIL CONNECTION 2015

V dňoch 14.-15. októbra 2015 na uskutoční 4.ročník Transrail connection. Ide o podujatie, ktorého cieľom je spojiť európske spoločnosti (výrobcov, dodávateľov a  subdodávateľov) z oblasti železničného priemyslu. Podujatie je organizované formou výstavy a B2B stretnutí. Počas týchto dvoch dní sú pripravené aj viaceré konferencie a workshopy zamerané na vývoj a technológie v železničnom priemysle. Slovenským vystavovateľom je poskytnutý nižší účastnícky poplatok 1000€.

Kto sú vystavovatelia?
Subdodávatelia v oblasti:

  • energetiky, elektroniky, elektrotechniky
  • materiálov
  • mechaniky a mechatroniky
  • R&D
  • strojárstva

Kto sú návštevníci?

Spoločnosti z oblasti železničného priemyslu špecializovaný v oblasti:

  • dopravné prostriedky
  • distribúcia energie
  • železničná infraštruktúra
  • doprava

Viac informácií  a prihlášky pre vystavovateľov nájdete na oficiálnej stránke podujatia.