Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na obchodnú misiu do Hočiminovho mesta – VSR

Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na obchodnú misiu do Hočiminovho mesta – Vietnamská socialistická republika v termíne 2. – 9. decembra 2019. Obchodná misia je zameraná na nadviazanie obchodnej spolupráce prostredníctvom dvojstranných rokovaní firiem B2B.  Potenciál uplatnenia sa na miestnom trhu majú firmy od potravinárstva, zelených technológií, odpadového hospodárstva až po firmy, ktoré majú v portfóliu elektromobilitu. Obchodné rokovania firiem budú pripravené na základe Vašich požiadaviek, podľa ktorých budú vybraní vhodní obchodní partneri na rokovania. Vietnamská  strana zohľadní prípadné ďalšie požiadavky slovenských firiem.

Partneri ZÚ SR v Hanoji, Honorárny konzulát v Hočiminovom meste, Vietrade, VSOK (Vietnamsko-slovenská obchodná komora).

V prípade záujmu nám prosím zašlite záväznú prihlášku a vyplnený kooperačný formulár (anglický jazyk) čo najskôr, najneskôr však do 20. septembra 2019 na adresu:

Peter Kovář
Trnavská regionálna komora SOPK
Trhová č. 2, 917 00 Trnava
tel: 033 5512 744,  fax : 033 5512 603, e-mail: peter.kovar@sopk.sk

Viac informácií a predbežný program obchodnej misie nájdete na tu.