TUR Goteborg 2015

Ide o jeden z najväčších a najpopulárnejších veľtrhov cestovného ruchu nielen vo Švédsku, ale aj v rámci celej Škandinávie.

V roku 2014 prezentovalo svoju ponuku 555 vystavovateľov z 91 krajín, pričom počas štyroch dní trvania veľtrhu  prekročilo brány výstaviska spolu 32 700 osôb, z toho 11 700 zástupcov odbornej verejnosti (342 novinárov) a 21 000 návštevníkov z radov laickej verejnosti. Podujatie je určené odbornému publiku aj širokej verejnosti.

Dopyt návštevníkov: wellness, aquaparky, letné pobyty pri vode, mestá, kultúra, dovolenky pre rodiny s deťmi a všeobecná ponuka
Webstránka: http://www.tur.se/en/