Účasť na havanskom veľtrhu FIHAV 2017

Ponúkame slovenským podnikateľom možnosť predstaviť svoju firmu v spoločnom slovenskom stánku na 35. Medzinárodnom havanskom veľtrhu FIHAV 2017 a nájsť tak potenciálnych obchodných partnerov na rastúcich trhoch celej Latinskej Ameriky.
 
Slovenská účasť na FIHAV 2017 bude mať formát spoločného stánku slovenských vystavovateľov koordinovaného agentúrou SARIO z poverenia Ministerstva hospodárstva SR. Pre slovenský stánok je rezervovaná výstavná plocha s rozmerom 135 m2 v pavilóne č. 24. Jednotiacim prezentačným prvkom stánku bude vizuál „Good Idea Slovakia“ a slovenskú účasť bude sprevádzať séria kultúrnych podujatí vrátane Slovenského dňa na veľtrhu.
 
Cieľom spoločného stánku SR je zabezpečiť jednotnú prezentáciu Slovenska a minimalizovať náklady jednotlivých vystavovateľov.

 
Základný balíček pre vystavovateľov
 

SARIO každej vystavujúcej spoločnosti a jej zástupcom po zakúpení balíčka dodá nasledovné služby a plnenie:
 • Priestor na vystavovanie 3×3 m2 (zahŕňa náklady na prenájom výstavného priestoru, projekt, stavbu a režijné náklady)
 • Týždennú vstupenku pre 3 zástupcov spoločnosti na veľtrh
 • Priestory na rokovanie s obchodnými partnermi vo 2 klimatizovaných rokovacích miestnostiach
 • Režijné priestory (malá úložná miestnosť s chladničkami)
 • Individuálnu viditeľnosť spoločnosti:
 1. rokovací stôl a stoličky
 2. výstavný pult
 3. označenie výstavného miesta logom spoločnosti
 4. informácia o spoločnosti v katalógu výstavy FIHAV 2017 a jej profil v katalógu stánku
 • Spoločnú prezentáciu Slovenska a stánku (závesné prvky, pútače)
 • Denný skupinový transfer z Havany na výstavisko a späť
 • Vstupenky na Slovenský deň 1. 11. 2017 (recepcia pri oficiálnej inaugurácii stánku spojená s kultúrnym programom) a na kultúrny večer v Teatro Nacional (1. alebo 2. 11. 2017).
 • Služby SARIO (režijné náklady spojené s organizáciou slovenskej účasti na veľtrhu, manažment stánku a koordináciu vystavujúcich, základnú asistenciu v španielskom jazyku)
 
Ponúkame možnosť doplňujúcich služieb nad rámec základného balíčka:
 • Nadštandardná výstavná plocha (15 m2)
 • Denné vstupenky pre obchodných partnerov (potreba vopred nahlásiť počty na jednotlivé dni)
 • Dodatočný mobiliár (stoly, stoličky, klimatizované vitríny)
 
Záujem o účasť v „Stand Eslovaquia“ na veľtrhu FIHAV 2017 a prípadné ďalšie požiadavky vyjadrite e-mailom na Michal.Polgar@sario.sk do 31. 8. 2017.
 

Platobné podmienky:
· Po prihlásení bude záujemcovi fakturovaná zálohová platba 1500€
· Po zaplatení zálohy bude účasť spoločnosti na veľtrhu potvrdená a záväzná
·  Záloha sa nevracia.
· Doplatok bude fakturovaný po skončení výstavy, prípadné dodatočné náklady budú vydokladované a rozpočítané medzi zúčastnené spoločnosti.
 

SARIO si vyhradzuje právo na zmeny v predkladanej ponuke.

Web výstavy:              http://www.feriahavana.com/
Predpokladaný počet vystavujúcich v slovenskom stánku:    12 firiem