Veľtrh Gulfood Dubaj, Spojené arabské emiráty

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu ‘Podpora internacionalizácie MSP’, si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov / spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na medzinárodnom veľtrhu Gulfood Dubaj 2018, ktorý sa bude konať v termíne 18. — 22. februára 2018.

Cieľová skupina:

  • malé a stredné podniky zo Slovenskej republiky so sídlom
    mimo Bratislavského kraja

Organizáto