Veľtrh vynálezov a inovácií – INVENTIONS OF GENEVA v Švajčiarsku

Vážení podnikatelia,

Slovenská agentúra SARIO a Zastupiteľský úrad SR v Berne si Vás dovoľujú informovať o konaní veľtrhu vynálezov a inovácií „INVENTIONS OF GENEVA“ . Veľtrh sa uskutoční v dňoch od 15. do 19. apríla 2015 v Ženeve.

Ženevský veľtrh je považovaný za najvýznamnejší vo svete vo sfére vynálezov a inovácií. Vystavovať na ňom môžu výrobné a obchodné organizácie a firmy, vynálezcovia a vedeckí pracovníci, konzultanti, laboratóriá, univerzity, súkromné a štátne výskumné ústavy, patentoví brokeri a promotéri.

Bližšie informácie o podujatí sa nachádzajú na stránke veľtrhu www.inventions-geneva.ch.

V prípade záujmu o účasť na veľtrhu kontaktujte, prosím, slovenskú ekonomickú diplomatku vo Švajčiarsku Silviu Kubišovú na e-mailovej adrese: silvia.kubisova@mzv.sk .