ZMENA TERMÍNU! EKOMOBILITA a SLOVENSKO l DOBRÝ NÁPAD

NOVÝ TERMÍN KONANIA 15. – 20. september 2020!

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR)
a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) vás
pozývajú na expozíciu EKOMOBILITA a SLOVENSKO l DOBRÝ NÁPAD na medzinárodnom salóne automobilov AUTOSALÓN 2020 v Bratislave.

Hlavným posolstvom expozície je osveta v rámci tém ako sú elektromobilita, alternatívne  palivá a pohony, podpora rozvoja trhu s alternatívnymi palivami za zníženie emisií CO2 a zlepšenie kvality ovzdušia.
Expozícia ponúka príležitosť nahliadnuť aj do zákulisia vedy a výskumu na Slovensku v odvetví, ktoré sa musí opierať o výsledky najnovšieho vedeckého bádania a ukazuje potenciál našich inovátorov a dizajnérov, ktorí dávajú najnovším prostriedkom mobility formu a tvar.  

Počas medzinárodného salónu automobilov AUTOSALÓN 2020, ktorý sa koná 15. -20. septembra 2020 v areáli Incheba Expo Bratislava, sa v hale B.0 na ploche viac ako 600 m2 môžete tešiť na:

  • exkluzívne exponáty a zástupcov a expertov významných spoločností, štátnych inštitúcií a univerzít,
  • relevantné informácie o aktuálnej a plánovanej podpore nabíjačiek pre elektromobily pre obce, mestá aj podnikateľov,
  • o plánoch podpory rozvoja a budovania infraštruktúry a stimulácie trhu s vozidlami na alternatívne pohony,
  • pestrý odborný program,
  • zábavu pre celú rodinu a v neposlednom rade na výbornú kávu.

Počas 6 dní získate odpovede na vaše otázky, informácie o nových možnostiach využitia, podpory alebo zapojenia sa do tohto celosvetového trendu prostredníctvom zástupcov niekoľkých desiatok partnerov tejto expozície ako aj odborných prednášok a prezentácií, ktoré sa budú konať v rámci expozície každý deň.

Interaktívna výstava a jej sprievodný program sú určené širokej a odbornej verejnosti, firmám, samosprávam či akademickej obci.

Cieľom je predovšetkým budovanie povedomia, búranie mýtov a komunikovanie širokého záberu ekomobility pre bežný život všetkých cieľových skupín.

Pozrite si fotogalériu alebo krátke video z podujatia ELEKTROMOBILITA a SLOVENSKO l DOBRÝ NÁPAD 2019