Pozvánka na seminár Digital Dynamic Visegrad“ – 14. marca 2019 v Ríme