Pracovná návšteva GR sekcie SHSP MZVEZ SR Dušana Matulaya v Belgicku