Predbežná informácia o medzinárodnej výzve na projekt diaľkového vykurovania v Kragujevci