Prezentácia slovenských firiem vyvíjajúcich počítačové hry v centre MolenGeek