celox

Ivan Fischer & Celox

Nebojte sa ísť ďaleko za hranice Európy. Sú tam väčšie možnosti.

Celox, s. r. o., je rodinou riadená spoločnosť založená v roku 1991.

„Zaoberáme sa výrobou a predajom stavebných profilov a stavebných doplnkov určených hlavne pre stavebníctvo. Spolupracujeme s poprednými architektmi a pozorne sledujeme európske rozvojové trendy v oblasti našej činnosti. V súčasnosti firma Celox zamestnáva už 120 pracovníkov a dodáva na trh viac ako 2 000 typov výrobkov. Začleňuje sa tak medzi najväčších dodávateľov stavebných profilov na slovenskom trhu a medzi najvýznamnejších dodávateľov stavebných profilov vo východnej Európe.

Firma CELOX Viničné, najrenomovanejší výrobca stavebných profilov, podniká už v 30 krajinách sveta a na Slovensku má vyše 530 obchodných miest. Od roku 1996 exportujeme na Kubu. Vstupom SR do európskych štruktúr sme začali hľadať možnosti exportu do krajín Európskej únie, no tu sme narazili na rôzne obchodné embargá, a preto sme hľadali možnosti umiestniť naše výrobky na tretích trhoch.

Aby sme mohli naše výrobky umiestniť na Kube, vo Vietname, v Kazachstane, Kambodži, Azerbajdžane, Gruzínsku a Arménsku, začali sme spolupracovať s agentúrou SARIO. Umožnilo nám to využívať medzinárodné informačné databázy. Krajiny, akými sú napr. Vietnam a India, majú prudko rozvíjajúci sa stavebný priemysel, a preto je o naše výrobky mimoriadny záujem. Najnovšie rozširujeme svoje pracovné aktivity vo Vietname, Indii a krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. Urobiť obchod medzi firmami na východe si však vyžaduje dôkladnú analýzu trhu, znalosť požiadaviek úrovne stavebníctva, chemického priemyslu, dopravy atď.

„Mám pocit, že sme sa stali na isté obdobie lacnou pracovnou silou pre určitú časť Európy,“ uvažuje JUDr. Ivan Fischer, CSc., prezident spoločnosti CELOX Viničné. „Preto je potrebné, aby sa naše podnikateľky a podnikatelia nebáli ísť aj za hranice Európy, kde sa naše výrobky aj tak ťažko predávajú. Treba hľadať neustále nové možnosti…“