x

Investičné príležitosti v Hospodárskej zóne Suezského prieplavu

Veľvyslanectvo Egyptskej arabskej republiky v Bratislave informuje slovenské spoločnosti o investičných možnostiach v Suezskom prieplave. Bližšie informácie nájdete na linku: egypt_sczone

Výzva: Výstavba prístavu Central Port Gdansk, Poľsko

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu  (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom  SR vo Varšave informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o možnosti pre spoluprácu s konzultačnou spoločnosťou DS CONSULTING na základe žiadosti morského prístavu Gdansk, ktorý hľadá investičného partnera. Slovenské spoločnosti, ktoré by mali záujem o prípravu projektu verejno-súkromného partnerstva na realizáciu investícií týkajúcich sa výstavby centrálneho prístavu. Centrálny […]

Aktuálne tendre a výzvy v Libanone, Jordánsku, Sýrii a Iraku

Aktuálne  tendre a výzvy v Libanone, Jordánsku, Sýrii  a Iraku Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu  (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom  SR v Libanone  informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o aktuálnych tendroch na projekty, ktoré budú v nadchádzajúcom období realizované v týchto krajinách. Prehľad  a viac informácií  o tendroch v každej z týchto krajín je k dispozícii  na nasledujúcej  web stránke: https://drive.google.com/open?id=1RRGARz4dCsg2FPDFsjA7mMNrLdYO6bB1  

Tender turkménskeho štátneho koncernu “Turkmenchimiya” na výstavbu závodu na produkciu natrium sulfátu (síranu sodného)

Štátny koncern Turkmenchimiya predlžuje lehotu výberového konania na projektovanie a výstavbu výrobného závodu na produkciu síranu sodného „na kľúč“ s kapacitou 60 tisíc ton ročne, Balkánsky región, Turkménsko. V prípade záujmu o účasť v predmetnom tendri je nevyhnutné prihlásiť sa v Štátnom koncerne Turkmenchimiya na adrese: Arčabiľ šaely (Арчабиль шаелы), 132, 4. posch., kanc. 417, Ašchabad, Turkménsko formou písomnej […]

Licencia pre využitie zdrojov ropy a plynu, Gruzínsko

Veľvyslanectvo Gruzínska v SR informuje o ponuke Štátnej agentúry pre ropu a plyn Ministerstva Hospodárstva a udržateľného rozvoja Gruzínska- LEPL prihlásiť sa na  otvorený medzinárodný tender na získanie licencie pre využitie zdrojov ropy a plynu v offshornej zóne v Gruzínsku. Základné informácie a kontaktné údaje na organizátora tendri sa nachádzajú na tomto linku. Záujemcovia o podrobné informácie o tendrových podmienkach môžu získať na Štátnej […]

Tender indickej spoločnosti Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) (dodanie do 31.7.2020)

Indická štátna spoločnosť Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) vyrábajúca vybavenie do elektrárni vypísala tender na dodávanie filtrov DEBRIS FILTER & SITE ACTIVITY for 1 X 660 MW BHUSAWAL TPS UNIT.   Bližšie informácie o tendri nájdete na stránke:  https://bhel.abcprocure.com/EPROC/viewtender/36104

Aktuálne tendre v Libanonskej republike v sektore energetika

Veľvyslanectvo SR v Bejrúte informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o aktuálnych tendroch na projekty, ktoré budú v nadchádzajúcom období realizované v Libanonskej republike jednak v sektore energetiky: http://www.electricaltenders.com/search.php?   Zdroj

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE NA TECHNICKÚ DOKUMENTÁCIU TUNELOVÉHO PREPOJENIA (Srbsko)

Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o verejnom obstarávaní Riaditeľstva pre stavebné pozemky a výstavbu mesta Belehrad – technická dokumentácia výstavby tunela. Predmetom verejného obstarávania je služba: technická dokumentácia na realizáciu tunelového prepojenia s kódom zo všeobecného slovníka obstarávania: 71300000-1 – technické služby. Poradové číslo verejného obstarávania 68/19. Obstarávatelia: mesto Belehrad, […]

Tender verejného-komunálneho podniku Teplárne Šabac (Srbsko) platný do 10.9.2019

Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o obstarávaní verejného-komunálneho podniku Teplárne Šabac na vykonávanie energetickej obnovy obytných budov v meste Šabac – dodávku a montáž termostatických ventilov a deličov. VKP Teplárne Šabac pozýva všetkých záujemcov, aby dodali svoje ponuky o vykonávaní energetickej obnovy obytných budov v meste Šabac Ponuky sa predkladajú prostredníctvom […]

Dva tendre Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) do 30.9.2019

Stála misia SR pri OECD v Paríži informuje o dvoch prebiehajúcich tendroch Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD, viac o organizácii na http://www.oecd.org/about/ resp. https://www.mzv.sk/web/oecdpariz/informacie_pre_verejnost/tendre_na_dodavky_tovarov_a_sluzieb_v_oecd). Prvý kombinovaný tender sa týka (1) digitálnej tvorby príbehov, (2) filmovania a nahrávania videí, (3) podpory vysielania a štúdiovej práce a (4) fotografie. Druhý kombinovaný tender sa týka predovšetkým osobného kaučingu pre vyšší […]