x

Licencia pre využitie zdrojov ropy a plynu, Gruzínsko

Veľvyslanectvo Gruzínska v SR informuje o ponuke Štátnej agentúry pre ropu a plyn Ministerstva Hospodárstva a udržateľného rozvoja Gruzínska- LEPL prihlásiť sa na  otvorený medzinárodný tender na získanie licencie pre využitie zdrojov ropy a plynu v offshornej zóne v Gruzínsku. Základné informácie a kontaktné údaje na organizátora tendri sa nachádzajú na tomto linku. Záujemcovia o podrobné informácie o tendrových podmienkach môžu získať na Štátnej […]

Tender indickej spoločnosti Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) (dodanie do 31.7.2020)

Indická štátna spoločnosť Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) vyrábajúca vybavenie do elektrárni vypísala tender na dodávanie filtrov DEBRIS FILTER & SITE ACTIVITY for 1 X 660 MW BHUSAWAL TPS UNIT.   Bližšie informácie o tendri nájdete na stránke:  https://bhel.abcprocure.com/EPROC/viewtender/36104

Aktuálne tendre v Libanonskej republike v sektore energetika

Veľvyslanectvo SR v Bejrúte informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o aktuálnych tendroch na projekty, ktoré budú v nadchádzajúcom období realizované v Libanonskej republike jednak v sektore energetiky: http://www.electricaltenders.com/search.php?   Zdroj

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE NA TECHNICKÚ DOKUMENTÁCIU TUNELOVÉHO PREPOJENIA (Srbsko)

Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o verejnom obstarávaní Riaditeľstva pre stavebné pozemky a výstavbu mesta Belehrad – technická dokumentácia výstavby tunela. Predmetom verejného obstarávania je služba: technická dokumentácia na realizáciu tunelového prepojenia s kódom zo všeobecného slovníka obstarávania: 71300000-1 – technické služby. Poradové číslo verejného obstarávania 68/19. Obstarávatelia: mesto Belehrad, […]

Tender verejného-komunálneho podniku Teplárne Šabac (Srbsko) platný do 10.9.2019

Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o obstarávaní verejného-komunálneho podniku Teplárne Šabac na vykonávanie energetickej obnovy obytných budov v meste Šabac – dodávku a montáž termostatických ventilov a deličov. VKP Teplárne Šabac pozýva všetkých záujemcov, aby dodali svoje ponuky o vykonávaní energetickej obnovy obytných budov v meste Šabac Ponuky sa predkladajú prostredníctvom […]

Dva tendre Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) do 30.9.2019

Stála misia SR pri OECD v Paríži informuje o dvoch prebiehajúcich tendroch Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD, viac o organizácii na http://www.oecd.org/about/ resp. https://www.mzv.sk/web/oecdpariz/informacie_pre_verejnost/tendre_na_dodavky_tovarov_a_sluzieb_v_oecd). Prvý kombinovaný tender sa týka (1) digitálnej tvorby príbehov, (2) filmovania a nahrávania videí, (3) podpory vysielania a štúdiovej práce a (4) fotografie. Druhý kombinovaný tender sa týka predovšetkým osobného kaučingu pre vyšší […]

Nórske fondy: Výzvy fondu pre bilaterálne vzťahy

V rámci Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 bol na priamu podporu bilaterálnej spolupráce zriadený špeciálny Fond pre bilaterálne vzťahy. Tento Fond nadväzuje na veľmi úspešný finančný nástroj z programového obdobia 2009 – 2014, tzv. bilaterálny fond na národnej úrovni, vďaka ktorému boli podporené desiatky bilaterálnych aktivít vedúcich k vzniku či rozvoju partnerstiev medzi […]

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR v rámci PPP (do 6. septembra 2019)

SAMRS v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2019, so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na obdobie 2019-2023, s EU Gender Action Plan a s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR v rámci Programu podnikateľských partnerstiev. Cieľom výzvy je Podpora synergie […]

Výzva na predkladanie projektov na Parížske mierové fórum 2019

Z iniciatívy prezidenta FR Emmanuela Macrona sa 11.-13. novembra 2019uskutoční druhý ročník Paris Peace Forum, t. j. medzinárodnej platformy, ktorá zvoláva všetkých globálnych aktérov s cieľom presadzovať konkrétne riešenia pre celosvetové výzvy. Vyhlásením výzvy organizátori poskytujú priestor pre inovatívne riešenia a podporu konkrétnych projektov, ktoré budú prezentované v rámci „Space for Solutions“ v konferenčnom centre Grand […]