Tender na konzultačné služby v oblasti harmonizácie štatistík EÚ s krajinami východného Balkánu

Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje odbornú verejnosť o možnosti prihlásenia sa na výzvu EK, Predvstupovej pomoci –IPA II v sektore cezhraničná a územná spolupráca EU 28 s krajinami Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko, Kosovo, Macedónsko a Turecko. Súťaž bola vyhlásená s cieľom uzatvorenia zmluvy a harmonizácie súčasných štatistických metód a postupov s právnymi predpismi štatistiky EÚ a ich integráciu do Európskeho štatistického systému uvedených krajín. Vyhradený IPA rozpočet pre projekt- 5,5 mil. €. Luxemburg je od 24.01.2015 nositeľom výzvy do ktorej sa dá do 08.02.2015 vstúpiť. Bližšie informácie na Veľvyslanectve SR v Belehrade.

www.mzv.sk/belehrad