Výzva: Výstavba prístavu Central Port Gdansk, Poľsko

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu  (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom  SR vo Varšave informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o možnosti pre spoluprácu s konzultačnou spoločnosťou DS CONSULTING na základe žiadosti morského prístavu Gdansk, ktorý hľadá investičného partnera. Slovenské spoločnosti, ktoré by mali záujem o prípravu projektu verejno-súkromného partnerstva na realizáciu investícií týkajúcich sa výstavby centrálneho prístavu. Centrálny prístav Gdansk je strategická investícia, ktorá sa má realizovať v niekoľkých etapách a má viesť k zvýšeniu manipulačnej kapacity prístavu, ktorý využívajú aj spoločnosti zo Slovenska.

Konkrétne informácie nájdete tu.