Aktuálne tendre a výzvy v Libanone, Jordánsku, Sýrii a Iraku

Aktuálne  tendre a výzvy v Libanone, Jordánsku, Sýrii  a Iraku

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu  (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom  SR v Libanone  informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o aktuálnych tendroch na projekty, ktoré budú v nadchádzajúcom období realizované v týchto krajinách.

Prehľad  a viac informácií  o tendroch v každej z týchto krajín je k dispozícii  na nasledujúcej  web stránke: https://drive.google.com/open?id=1RRGARz4dCsg2FPDFsjA7mMNrLdYO6bB1