Balti District Heating Project – projekt modernizácie štátnych teplární v Balti

Dovoľujeme si Vás informovať o projekte modernizácie štátnych teplární v Balti, treťom najväčšom meste Moldavska.

Celkový rozpočet tohto investičného zámeru je cca 10 miliónov EUR, z toho 7 miliónov EUR bude financovaných z pôžičky od EBOR a 3 milióny EUR tvorí grant E5P (Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership)

Z investície sa očakáva zníženie spotreby uhlia a plynu, zníženie emisií CO2 a pomoc CET – Nord JSC (poskytovateľ služieb diaľkového vykurovania) udržať svojich stálych zákazníkov a zabezpečiť udržateľnosť svojich služieb. Projekt modernizácie bude mať pozitívny vplyv na energetickú bezpečnosť a obchodnú bilanciu Moldavska.

Pre viac informácii kontaktujte:

Viac informácií je dostupných aj na stránke EBRD tu.