BIG SCIENCE BUSINESS FORUM 2018

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Dánskom kráľovstve odporúča slovenským podnikateľským subjektom účasť na prvom ročníku Big Science Business Forum 2018 (BSBF), ktorého cieľom je prepojenie európskych spoločností s vedeckými inštitúciami (CERN, ESA, ESO, ESRF, European XFEL, F4E) v nadväznosti na budúce verejné obstarávania a investície, v objemoch niekoľko mld. EUR.

 

Fórum ponúka:

 • Získanie informácií o podnikateľských príležitostiach v najbližších rokoch
 • Stretnutie s predstaviteľmi veľkých európskych vedeckých inštitúcií a kľúčovými dodávateľmi
 • Vytváranie siete a dlhodobých partnerstiev B2B a B2C
 • Získanie prehľadu o pravidlách verejného obstarávania, právach duševného vlastníctva, transferu technológií a o tom, ako môžu podniky spolupracovať s trhom vedy.

 

BSBF 2017 sa sústredí na prepojenie vedy s podnikateľskou verejnosťou a prezentáciou smerovania investícií do vedy v sektoroch:

 • Elektrické, elektromechanické a RF systémy
 • Presné a veľké mechanické komponenty
 • Diagnostické zariadenia a detektory
 • Kryogénna technológia
 • Technológie detekcie vákua a tesnosti
 • Inštrumentácia, ovládanie a CODAC
 • Bezpečnostné systémy, licencovanie a ochrana nebezpečných zariadení, kontrola prístupu, detekcia požiaru a detekcia plynu
 • Základné materiálové technológie, výrobné a montážne technológie
 • Supravodivosť a supravodivé magnety
 • Informačné a komunikačné technológie

 

Big Science Business Forum je určené:

 • pre malé a stredné podnikanie,
 • vytváranie dlhodobých strategických dodacích reťazcov,
 • verejné obstarávanie v strategických projektoch,
 • transfer technológií a IPR.

 

Detailnejšie informácie získate: https://bsbf2018.org/