Chorvátsko: Tendre november 2020

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Záhrebe prinášajú informácie o aktuálnych tendron za mesiac november 2020. Zoznam je k dispozícii na stránke agentúry SARIO.