Dva tendre Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) do 30.9.2019

Stála misia SR pri OECD v Paríži informuje o dvoch prebiehajúcich tendroch Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD, viac o organizácii na http://www.oecd.org/about/ resp. https://www.mzv.sk/web/oecdpariz/informacie_pre_verejnost/tendre_na_dodavky_tovarov_a_sluzieb_v_oecd). Prvý kombinovaný tender sa týka (1) digitálnej tvorby príbehov, (2) filmovania a nahrávania videí, (3) podpory vysielania a štúdiovej práce a (4) fotografie. Druhý kombinovaný tender sa týka predovšetkým osobného kaučingu pre vyšší manažment a ďalšie súvisiace služby v dvoch kategóriách: služby posudzovania ľudských zdrojov a samotný kaučing. Podniky môžu predkladať svoje ponuky i na celý tender i na jeho čiastkové témy.

Uzávierka oboch tendrov je 30.9.2019 o 13:00 hod. Podniky sa musia zaregistrovať na portáli verejného obstarávania OECD https://oecd.bravosolution.com pre získanie prístupu k podrobnostiam. Posudzovanie samotnej registrácie môže na strane OECD trvať niekoľko pracovných dní.

 

Zdroj