Exportné možnosti v Iráne

Slovenská agentúra  pre rozvoj investícií a obchodu si Vás dovoľuje informovať, že v zmysle informácie  poskytnutej  Veľvyslanectvom  Iránskej Islamskej Republiky vo Viedni s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku, bol iránskym Ekonomickým výborom (Economic Council) schválený plán investícií v nasledovných oblastiach:

  1. Zvýšenie efektívnosti 600 000 vykurovacích systémov v rezidenčných, obchodných a administratívnych budovách v krajine v celkovo odhadovanej sume investícií 2 miliardy USD
  2. Výmena 17 000 starých dieselových mestských autobusov za nové s pohonom LPG v objeme 1,795 miliárd USD
  3. Výmena 140 000 starých taxíkov za nové tak s LPG pohonom, ako aj  nízkou spotrebou v hodnote  635 miliónov USD
  4. Plán renovácie 65000 starých kamiónových návesov s kapacitou nad 10 t , starších ako 35 rokov  v hodnote  2,762 miliárd USD
  5. Elektrifikácia poľnohospodárskych studní fungujúcich doteraz na báze dieselového pohonu  v hodnote 1,65 miliárd USD

Toto môže pre slovenské podnikateľské subjekty, ktoré sa zaoberajú relevantným predmetom činnosti  predstavovať nové exportné možnosti. V prípade záujmu je agentúra SARIO pripravená sprostredkovať stretnutie s kompetentným  zástupcom  Zastupiteľského úradu Iránskej Islamskej Republiky vo Viedni.

Bližšie informácie o jednotlivých projektoch nájdete v týchto dokumentoch: