Investičné príležitosti v Hospodárskej zóne Suezského prieplavu

Veľvyslanectvo Egyptskej arabskej republiky v Bratislave informuje slovenské spoločnosti o investičných možnostiach v Suezskom prieplave. Bližšie informácie nájdete na linku: egypt_sczone