Konferencia k novým obchodným príležitostiam na stavebných projektoch

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Dánskom kráľovstve odporúča stavebným spoločnostiam účasť na konferencii k novým obchodným príležitostiam na stavebných projektoch v Dánsku, ktorá je zameraná na podporu spolupráce so zahraničnými firmami na významných investičných projektoch krajiny v oblasti dopravy, zdravotníctva a výskumu. Účasť na konferencii ponúka skvelú príležitosť pre slovenské subjekty nadviazať partnerstvá pre realizáciu projektov, objem ktorých by mal v najbližších desiatich rokoch dosiahnuť 35 miliárd EUR. Aktuálne informácie k jednotlivým projektom budú prezentovať investori a zástupcovia investičných agentúr.

 

Construction Conference 2017 je organizovaná združením stavebných spoločností Building Network v spolupráci s agentúrou Copenhagen Capacity, ktorá je zameraná na podporu investičných projektov v rámci Great Copenhagen a agentúrou na podporu prílevu zahraničných investícií Invest in Denmark, ktorá je integrálnou súčasťou Ministerstva zahraničných vecí Dánska. Na organizácii podujatia participujú i zahraničné obchodné komory a veľvyslanectvá.

 

Cieľom konferencie je predstaviť kľúčové investičné zámery rozširovania kapacít v oblasti infraštruktúry, rozvoja miest, výstavby nových zdravotníckych zariadení a výstavby priestorových kapacít pre výskum.

 

Škandinávske spoločnosti prostredníctvom konferencie hľadajú skúsených a kvalitných partnerov, ktorí zabezpečia štandardné a špecializované stavebné práce pri realizácii plánovaných investičných projektov. Podujatie je otvorené dodávateľom a subdodávateľom stavebného priemyslu, ktorí hľadajú možnosti rozšírenia svojich obchodných aktivít.

 

Počas konferencie bude príležitosť nadviazať obchodné kontakty a možnosť rokovať so zástupcami najväčších dánskych a švédskych developerov o projektoch v oblasti dopravy, zdravotníckych zariadení a prostredníctvom plánovaných networkingových stretnutí bude účastníkom umožnená prezentácia zahraničným investorom z verejného i súkromného sektoru.

 

Podľa získaných informácií, na konferencii budú zastúpení investori projektu výstavby rýchlodráhy električkovej siete pre hlavné mesto v vo výške 600 mil. EUR, projektu nemocnice v severnej časti ostrova Sjaelland vo výške 610 mil. EUR a projektu rozšírenia siete kodanského metra.

 

Detailnejšie informácie získate: http://buildingnetwork.dk/construction-conference-2017/