Moldavsko – Tender na obnovu 60 km vodovodu

Kišiňovské vodárne a kanalizácie S.A. „Apa-Canal Chisinau” vypisujú tender na obnovu 60 km vodovodu.

Projekt je financovaný z pôžičiek EBOR a EIB, a taktiež z grantu EÚ (Neighbourhood Investment Facility).

Predpokladané trvanie realizácie projektu je 540 dní.

Projekt je súčasťou komplexného programu obnovy vodovodov a kanalizácie v Kišiňove.

Podrobnejšie informácie a kontaktné údaje organizátora tendra sú zverejnené na webovej stránke:

http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-151016a.html

Termín na podanie návrhov je 22. 12. 2015.