NATO NCI Agency – Prieskum trhu v oblasti IT

NCI Agentúra žiada o pomoc spoločnosti s cieľom identifikovať možné COTS produkty, ktoré by boli k dispozícii na pokrytie požiadavky na zvýšenie riešenia ochrany koncových užívateľov vrátane anti-malwarov, detekcie a ochrany pred narušením, kontroly aplikácii, zariadení a predchádzanie strate dát a ďalšie. Tento prieskum trhu sa uskutočňuje s cieľom identifikovať možné riešenia a prípadne možných dodávateľov.

Spoločnosti, ktoré chcú potenciálne ponúknuť svoje produkty alebo služby musia vyplniť priložený dotazník (Annex B) pre NATO v termíne do 3. októbra 2016. Iné doplňujúce informácie a dokumenty (brožúry, cenník, atd.) sú taktiež požadované.

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente a na stránke NATO NCI Agency:

NCIA MS-CO-14325-CS EEPS Market Survey CSSL_vFINAL

https://www.ncia.nato.int/Industry/Documents/NCIA%20MS-CO-14325-CS%20EEPS%20Market%20Survey%20CSSL_vFINAL.pdf#search=Market%20Survey%20Request%20for%20Information