Obnova vodovodu v Kišiňove

Kišiňovské vodárne a kanalizácie S.A. „Apa-Canal Chisinau” vypísali tender na obnovu 60 km vodovodu.

“Rehabilitation of Priority 60km of Water Network”

Projekt je financovaný z pôžičiek EBOR a EIB, a taktiež z grantu EÚ (Neighbourhood Investment Facility). Predpokladané trvanie realizácie projektu je 540 dní.

Projekt je súčasťou komplexného programu obnovy vodovodov a kanalizácie v Kišiňove.

Podrobnejšie informácie a kontaktné údaje organizátora tendra sú zverejnené na webovej stránke: http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-151016a.html

Termín na podanie návrhov je 22. 12. 2015.