x

Nórske fondy: Výzvy fondu pre bilaterálne vzťahy

V rámci Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 bol na priamu podporu bilaterálnej spolupráce zriadený špeciálny Fond pre bilaterálne vzťahy. Tento Fond nadväzuje na veľmi úspešný finančný nástroj z programového obdobia 2009 – 2014, tzv. bilaterálny fond na národnej úrovni, vďaka ktorému boli podporené desiatky bilaterálnych aktivít vedúcich k vzniku či rozvoju partnerstiev medzi […]

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR v rámci PPP (do 6. septembra 2019)

SAMRS v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2019, so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na obdobie 2019-2023, s EU Gender Action Plan a s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR v rámci Programu podnikateľských partnerstiev. Cieľom výzvy je Podpora synergie […]

Výzva na predkladanie projektov na Parížske mierové fórum 2019

Z iniciatívy prezidenta FR Emmanuela Macrona sa 11.-13. novembra 2019uskutoční druhý ročník Paris Peace Forum, t. j. medzinárodnej platformy, ktorá zvoláva všetkých globálnych aktérov s cieľom presadzovať konkrétne riešenia pre celosvetové výzvy. Vyhlásením výzvy organizátori poskytujú priestor pre inovatívne riešenia a podporu konkrétnych projektov, ktoré budú prezentované v rámci „Space for Solutions“ v konferenčnom centre Grand […]

Plánované vyhlásenie tendrov na vybudovanie prenosovej sústavy, India

V nadväznosti na už spomínaný plán Indickej vlády o postupnom zvyšovaní kapacít energie z obnoviteľných zdrojov bude v blízkej dobe vyhlásených niekoľko tendrov na vybudovanie nových vedení prenosovej sústavy v celkovej odhadovanej hodnote 5 mld. USD. Tieto tendre budú uverejnené na stránke: www.eprocure.gov.in   Predchádzajúca správa z 20.3.2019: V rámci svojej energetickej politiky Indická vláda plánuje 13%-né zvýšenie taríf na energiu […]

Aktuálne tendre na vybudovanie obnoviteľných zdrojov energie v Indii

V rámci svojej energetickej politiky Indická vláda plánuje 13%-né zvýšenie taríf na energiu vyrobenú v elektrárňach na spaľovanie uhlia. Podobnými opatreniami a postupným prechodom na „zelené zdroje energie“ sa India snaží bojovať s alarmujúcim znečistením ovzdušia v krajine. Cieľom uvedenej politiky totiž je dosiahnuť kapacity z obnoviteľných zdrojov až 175GW do roku 2022. V súvislosti s tým je tiež vyhlásených niekoľko desiatok tendrov […]

Výzva slovenským inovatívnym firmám k predloženiu žiadosti o účasť na tech konferencii COLLISION v Toronte 20.-23.5.2019, Kanada

Veľvyslanectvo SR v Ottawe ponúka slovenským inovatívnym spoločnostiam možnosť zúčastniť sa tech konferencie Collision, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. – 23. mája 2019 v Toronte. Collision https://collisionconf.com/ je jednou z najprestížnejších a najrýchlejšie rastúcich technologických konferencii v severnej Amerike a obdobou európskeho Web Summitu. Tento rok sa uskutoční 5. ročník, ktorý sa bude konať po prvý […]

Výzva pre slovenské malé a stredné podniky v hodnote pol milióna eur pre projekty rozvojovej pomoci

Od 6. marca do 7. mája 2019 sa môžu malé a stredné slovenské firmy s exportnými ambíciami hlásiť o štátnu dotáciu v rezorte zahraničných vecí. Výzvu vyhlásila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) a je zameraná na synergiu rozvojovej spolupráce SR a podnikateľských cieľov v rozvojových krajinách.   „Pre slovenské firmy je to príležitosť etablovať sa s odbornou, […]

Medzinárodné výberové konanie – implementačné projekty v rámci programu NATO (NSIP), Bulharsko

Veľvyslanectvo SR v Sofii informuje o vyhlásení medzinárodného tendra na dva implementačné projekty v rámci programu NATO Security Investment Programme (NSIP), ktoré organizuje Ministerstvo obrany Bulharskej republiky. Ide o výber vykonávateľa v rámci projektov „Zabezpečenie skladu palivovo-horľavinových materiálov na leteckej základni Bezmer/BG“ a „Výstavba vnútornej cesty na leteckej základni Bezmer/BG“. Termín dodania ponúk je 1. apríl […]