x

Internacionalizácia Belo Horizonte

Miesto: Belo Horizonte, Brazília Organizátor: Trade and Business Asociation of Minas Gerais, Magistrát mesta Belo Horizonte. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vám dáva do pozornosti projekt internacionalizácia mesta Belo Horizonte v Brazílii. Vo februári 2016 Asociácia obchodu a podnikania Minas Gerais v spolupráci s Magistrátom mesta Belo Horizonte, a nadáciou Dom Cabral […]

Privatizácia na Ukrajine 2016 – možnosti pre slovenských podnikateľov

Vážení podnikatelia, Zastupiteľský úrad Kyjev informuje, že Fond štátneho majetku Ukrajiny plánuje v roku 2016 predať cca 450 objektov (20 veľkých podnikov, 50 stredných podnikov a 380 malých a stredných podnikov). Harmonogram plánovanej privatizácie, zoznam objektov a informácia, ktorá sa týka podmienok privatizácie na Ukrajine sú uvedené tu: Privatizácia na Ukrajine 2016 – možnosti pre slovenské […]

Aukcia v Kirgizsku – ťažba vápenca a hliny „Kurmenty“

Štátna agentúra geológie a minerálnych zdrojov Kirgizskej republiky vyhlasuje aukciu na licenciu na ťažbu ložísk vápenca a hliny v Kurmenty (Tiupský okrsok Issy – Kulského regiónu). Aukcia sa bude konať 16. 05. 2016 o 12:00 v budove Tiupskej administrácie Issy-Kulskej oblasti. Podrobnejšie informácie môžete nájsť na stránke Štátnej agentúry geológie a minerálnych zdrojov Kirgizskej republiky www.geology.kg. Kontakty pre prípadné konzultácie ohľadom […]

Séria podujatí “EU Gateway to Korea”

Vážení podnikatelia, zastupiteľský úrad SR v Seoule informuje o konaní II. kola sérii podujatí, ktoré sa po najbližšiu dobu 5 rokov budú konať v hlavnom meste Južnej Kóreji, Seoule. Iniciatíva Európskej únie, ktorá nesie názov „EU Gateway to Korea“ ponúka možnosť participácie slovenských podnikateľských subjektov na rôznych podujatiach v tomto teritóriu. Ide o pokračovanie programu, ktorý je […]

Investičné príležitosti v Čuvašskej republike

Vážení podnikatelia, Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku si Vás dovoľuje informovať o záujme Ministerstva hospodárskeho rozvoja, priemyslu a obchodu Čuvašskej republiky, ktorá je dlhoročnou obchodno-ekonomickou partnerkou Slovenska, získať slovenské investície pre vytvorenie nových a modernizáciu a rozšírenie existujúcich priemyselných kapacít na území republiky. Ponúka voľné investičné priestory a plochy s infraštruktúrou a inžinierskymi sieťami pre výrobné účely a realizáciu ďalších najrozmanitejších projektov. V prílohe […]

Dodávka potrubia a fitingov (Chisinau Water Development Programme)

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moldavsku informuje, že  Kišiňovské vodárne a kanalizácie S.A. „Apa-Canal Chisinau” vypísali 6. 1. 2016 tender na dodávku väčšieho množstva železných, polyetylénových a polypropylénových rúr, ventilov a fitingov. Projekt je financovaný z pôžičiek EBOR a EIB, a taktiež z grantu EÚ (Neighbourhood Investment Facility). Tender je súčasťou komplexného programu obnovy vodovodov a kanalizácie v Kišiňove. Podrobnejšie informácie a kontaktné údaje […]

Hľadá sa partner pre vybudovanie inovačného centra nórskou spoločnosťou

Spoločnosť Boost Global Innovation, hľadá partnera na Slovensku s cieľom vybudovať Inovačné centrum so zameraním na: Renewable Waste Management, Renewable Energy and Climate Changes, Health Technologies, alebo Cyber and Information Security. Na tento projekt preferujú využiť Nórsky finančný mechanizmus alebo Finančný mechanizmus EHP – výzvy budú zverejnené v lete 2016, obaja partneri budú mať na projekte finančnú […]

Medzinárodná ponuka na získanie ultračistých kremíkových doštičiek

Na požiadavku brazílskej spoločnosti CEITEC S.A., verejnej spoločnosti spojenej s Ministerstvom Vedy, Technológie a Inovácie, vás chceme informovať o medzinárodnej ponuke na získanie ultračistých kremíkových doštičiek, ktorá sa bude konať pod záštitou Pregão Presencial International. Základné informácie sú dostupné na:  http://www.ceitec-sa.com/transparencia/Licitacoes/edital_pregao_internacional_050revI.pdf Ďalšie informácie môžete tiež získať od vedúcej aukcie p. Andrea Lucci Masina (andrea.masina@ceitec-sa.com, tel. +55 […]

Tender na dodanie a inštaláciu správcovského informačného systému pre kišiňovské vodárne a kanalizácie

Moldavsko: tender na dodanie a inštaláciu správcovského informačného systému pre kišiňovské vodárne a kanalizácie Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu (SARIO) si Vás dovoľuje informovať, že kišiňovské vodárne a kanalizácie S.A. „Apa-Canal Chisinau” vypísali 16. 12. 2015 tender na dodanie a inštaláciu správcovského informačného systému. Tender je uverejnený pod názvom “Supply and Installation of Management […]

Technológie CERN-u pre slovenské podniky

Európska agentúra jadrového výskumu CERN ponúka slovenským spoločnostiam možnosť využiť technológie využívané agentúrou formou licencie. Zoznam technológií je dostupný na tejto stránke. Technológie sa týkajú nasledovných oblastí: URÝCHĽOVAČE, MAGNETY A KRYOGÉNNE TECHNOLÓGIE: Urýchľovače častíc sú zariadenia na urýchlenie nabitých častíc na veľmi vysokú energiu predtým než dôjde k interakcii s pevnými cieľmi alebo ku kolízii navzájom […]