x

Medzinárodná ponuka na získanie ultračistých kremíkových doštičiek

Na požiadavku brazílskej spoločnosti CEITEC S.A., verejnej spoločnosti spojenej s Ministerstvom Vedy, Technológie a Inovácie, vás chceme informovať o medzinárodnej ponuke na získanie ultračistých kremíkových doštičiek, ktorá sa bude konať pod záštitou Pregão Presencial International. Základné informácie sú dostupné na:  http://www.ceitec-sa.com/transparencia/Licitacoes/edital_pregao_internacional_050revI.pdf Ďalšie informácie môžete tiež získať od vedúcej aukcie p. Andrea Lucci Masina (andrea.masina@ceitec-sa.com, tel. +55 […]

Tender na dodanie a inštaláciu správcovského informačného systému pre kišiňovské vodárne a kanalizácie

Moldavsko: tender na dodanie a inštaláciu správcovského informačného systému pre kišiňovské vodárne a kanalizácie Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu (SARIO) si Vás dovoľuje informovať, že kišiňovské vodárne a kanalizácie S.A. „Apa-Canal Chisinau” vypísali 16. 12. 2015 tender na dodanie a inštaláciu správcovského informačného systému. Tender je uverejnený pod názvom “Supply and Installation of Management […]

Technológie CERN-u pre slovenské podniky

Európska agentúra jadrového výskumu CERN ponúka slovenským spoločnostiam možnosť využiť technológie využívané agentúrou formou licencie. Zoznam technológií je dostupný na tejto stránke. Technológie sa týkajú nasledovných oblastí: URÝCHĽOVAČE, MAGNETY A KRYOGÉNNE TECHNOLÓGIE: Urýchľovače častíc sú zariadenia na urýchlenie nabitých častíc na veľmi vysokú energiu predtým než dôjde k interakcii s pevnými cieľmi alebo ku kolízii navzájom […]

Exportné možnosti v Iráne

Slovenská agentúra  pre rozvoj investícií a obchodu si Vás dovoľuje informovať, že v zmysle informácie  poskytnutej  Veľvyslanectvom  Iránskej Islamskej Republiky vo Viedni s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku, bol iránskym Ekonomickým výborom (Economic Council) schválený plán investícií v nasledovných oblastiach: Zvýšenie efektívnosti 600 000 vykurovacích systémov v rezidenčných, obchodných a administratívnych budovách v krajine v celkovo odhadovanej sume investícií 2 miliardy USD Výmena 17 000 starých […]

Tendre v oblasti udržateľných zdrojov a zmeny podnebia, komunálnej infraštruktúry, výkonu a energie

EBOR poskytne finančnú podporu zameranú na oblasti udržateľných zdrojov a zmeny podnebia, komunálnej infraštruktúry, výkonu a energie. “Sustainable Resource Initiative Policy Dialogue Framework Energy & Resources Window (Slovak funding)” Program je financovaný zo zdrojov EBOR – Fond technickej spolupráce Slovenskej republiky. Mal by sa začať vo februári 2016. Vybraní konzultanti budú zapojení prostredníctvom rámcovej dohody s […]

Tender – projekty pre komunálnu infraštruktúru

EBOR poskytne finančnú podporu na projekty v oblasti komunálnej infraštruktúry. “Framework for Municipal Services Sector Project Preparation in the EBRD Advanced Transition Countries” Projekt je financovaný zo zdrojov EBOR – Fond technickej spolupráce Slovenskej republiky. Realizácia projektov by sa mala začať vo februári 2016. Vybraní konzultanti budú zapojení prostredníctvom rámcovej dohody s dobou platnosti až […]

Obnova vodovodu v Kišiňove

Kišiňovské vodárne a kanalizácie S.A. „Apa-Canal Chisinau” vypísali tender na obnovu 60 km vodovodu. “Rehabilitation of Priority 60km of Water Network” Projekt je financovaný z pôžičiek EBOR a EIB, a taktiež z grantu EÚ (Neighbourhood Investment Facility). Predpokladané trvanie realizácie projektu je 540 dní. Projekt je súčasťou komplexného programu obnovy vodovodov a kanalizácie v Kišiňove. Podrobnejšie informácie a kontaktné údaje organizátora tendra […]

Tender na obnovu rušňového parku v Moldavsku

Moldavské železnice vypísali rámcový tender na obnovu rušňového parku a železničnej infraštruktúry. “MOLDOVAN RAILWAYS RESTRUCTURING” Projekt je financovaný z pôžičiek EBOR a EIB a z grantu EÚ (Neighbourhood Investment Facility). Celková hodnota projektu je 100,75 milióna EUR. Podrobnejšie informácie a kontaktné údaje organizátora tendra sú zverejnené na webovej stránke: http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-151103d.html Uzávierka tendra je 3. 8. 2016.

Tender – konzultačné služby pre verejné obstarávanie v Moldavsku

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) vyhlásila 6. 11. 2015 výzvu na prejavenie záujmu o poskytnutie konzultačných služieb pri zriaďovaní národného úradu pre verejné obstarávanie v Moldavskej republike. “Tribunal Capacity Building for Public Procurement Review Body in Moldova” Predpokladaný rozpočet projektu je 200 000 EUR (bez DPH). Realizácia projektu by sa mala začať v […]

Moldavsko – Tender na obnovu 60 km vodovodu

Kišiňovské vodárne a kanalizácie S.A. „Apa-Canal Chisinau” vypisujú tender na obnovu 60 km vodovodu. Projekt je financovaný z pôžičiek EBOR a EIB, a taktiež z grantu EÚ (Neighbourhood Investment Facility). Predpokladané trvanie realizácie projektu je 540 dní. Projekt je súčasťou komplexného programu obnovy vodovodov a kanalizácie v Kišiňove. Podrobnejšie informácie a kontaktné údaje organizátora tendra […]