x

Exportné možnosti v Iráne

Slovenská agentúra  pre rozvoj investícií a obchodu si Vás dovoľuje informovať, že v zmysle informácie  poskytnutej  Veľvyslanectvom  Iránskej Islamskej Republiky vo Viedni s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku, bol iránskym Ekonomickým výborom (Economic Council) schválený plán investícií v nasledovných oblastiach: Zvýšenie efektívnosti 600 000 vykurovacích systémov v rezidenčných, obchodných a administratívnych budovách v krajine v celkovo odhadovanej sume investícií 2 miliardy USD Výmena 17 000 starých […]

Tendre v oblasti udržateľných zdrojov a zmeny podnebia, komunálnej infraštruktúry, výkonu a energie

EBOR poskytne finančnú podporu zameranú na oblasti udržateľných zdrojov a zmeny podnebia, komunálnej infraštruktúry, výkonu a energie. “Sustainable Resource Initiative Policy Dialogue Framework Energy & Resources Window (Slovak funding)” Program je financovaný zo zdrojov EBOR – Fond technickej spolupráce Slovenskej republiky. Mal by sa začať vo februári 2016. Vybraní konzultanti budú zapojení prostredníctvom rámcovej dohody s […]

Tender – projekty pre komunálnu infraštruktúru

EBOR poskytne finančnú podporu na projekty v oblasti komunálnej infraštruktúry. “Framework for Municipal Services Sector Project Preparation in the EBRD Advanced Transition Countries” Projekt je financovaný zo zdrojov EBOR – Fond technickej spolupráce Slovenskej republiky. Realizácia projektov by sa mala začať vo februári 2016. Vybraní konzultanti budú zapojení prostredníctvom rámcovej dohody s dobou platnosti až […]

Obnova vodovodu v Kišiňove

Kišiňovské vodárne a kanalizácie S.A. „Apa-Canal Chisinau” vypísali tender na obnovu 60 km vodovodu. “Rehabilitation of Priority 60km of Water Network” Projekt je financovaný z pôžičiek EBOR a EIB, a taktiež z grantu EÚ (Neighbourhood Investment Facility). Predpokladané trvanie realizácie projektu je 540 dní. Projekt je súčasťou komplexného programu obnovy vodovodov a kanalizácie v Kišiňove. Podrobnejšie informácie a kontaktné údaje organizátora tendra […]

Tender na obnovu rušňového parku v Moldavsku

Moldavské železnice vypísali rámcový tender na obnovu rušňového parku a železničnej infraštruktúry. “MOLDOVAN RAILWAYS RESTRUCTURING” Projekt je financovaný z pôžičiek EBOR a EIB a z grantu EÚ (Neighbourhood Investment Facility). Celková hodnota projektu je 100,75 milióna EUR. Podrobnejšie informácie a kontaktné údaje organizátora tendra sú zverejnené na webovej stránke: http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-151103d.html Uzávierka tendra je 3. 8. 2016.

Tender – konzultačné služby pre verejné obstarávanie v Moldavsku

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) vyhlásila 6. 11. 2015 výzvu na prejavenie záujmu o poskytnutie konzultačných služieb pri zriaďovaní národného úradu pre verejné obstarávanie v Moldavskej republike. “Tribunal Capacity Building for Public Procurement Review Body in Moldova” Predpokladaný rozpočet projektu je 200 000 EUR (bez DPH). Realizácia projektu by sa mala začať v […]

Moldavsko – Tender na obnovu 60 km vodovodu

Kišiňovské vodárne a kanalizácie S.A. „Apa-Canal Chisinau” vypisujú tender na obnovu 60 km vodovodu. Projekt je financovaný z pôžičiek EBOR a EIB, a taktiež z grantu EÚ (Neighbourhood Investment Facility). Predpokladané trvanie realizácie projektu je 540 dní. Projekt je súčasťou komplexného programu obnovy vodovodov a kanalizácie v Kišiňove. Podrobnejšie informácie a kontaktné údaje organizátora tendra […]

Ponuka na joint-venture vo verejnej doprave (MARKIS – Industrial Development Center of Denmark)

Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť MARKIS – Industrial Development Center of Denmark hľadá partnerov (výrobcov, strojárske spoločnosti) v nasledujúcich sektoroch: systémy verejnej prepravy železničná preprava, železnice autobusy trolejbusy MARKIS má záujem o vytvorenie joint-venture s vybranými výrobnými spoločnosťami, s cieľom rozvoja medzinárodných projektov najmä v krajinách mimo EÚ. Týmto spôsobom môže potenciálny partner získať prístup k: 2 […]

Ponuka na vybudovanie podmorského potrubia

Mexická spoločnosť, kontraktor Asian Pacific Development Corp., hľadá partnerskú spoločnosť pre vybudovanie 1600 km podmorských potrubí. Zákazka bude rozdelená medzi 3 partnerské spoločnosti. Váš záujem o spoluprácu notifikujte p. Petrovi Petianovi, ekonomickému diplomatovi SR v New Yorku, pripojte zároveň profil Vašej spoločnosti a adresu Vašej internetovej stránky. Po prehodnotení záujemcov budú vybraní pozvaní na osobné stretnutie. […]

Aukcia v Kirgizsku – nálezisko berýlia „Uzun-Tašty“

Štátna agentúra geológie a minerálnych zdrojov Kirgizskej republiky vyhlasuje aukciu na právo využívať zdroje s cieľom geologického prieskumu na nálezisko berýlia „Uzun-Tašty“. Aukcia sa bude konať 02. 09. 2015 o 12:00 v budove Bakaj-atinskej administrácie Talasskej oblasti. Podrobnejšie informácie môžete nájsť na stránke Štátnej agentúry geológie a minerálnych zdrojov Kirgizskej republiky www.geology.kg. Kontakty pre prípadné konzultácie ohľadom účasti na aukcii: […]